Beschermd wooninitiatief
voor jongvolwassenen met
Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

LOMASS

LOMASS is een kleinschalige, beschermde woonvorm voor jongvolwassenen, met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waar structuur en veiligheid wordt geboden.

LOMASS staat voor “Leren Omgaan Met Autisme Spectrum Stoornis”.
Bij ons krijgen de cliënten daar de ruimte voor.

Het leven met autisme kan tal van problemen met zich meebrengen. De interactie tussen mensen met en zonder autisme spectrum stoornis kan door gebrek aan zelfinzicht en inlevingsvermogen tot wederzijdse misverstanden en verkeerde verwachtingen leiden.

Met ondersteunende hulpverlening trachten wij onze cliënten zoveel mogelijk handvaten te geven om te leren omgaan met autisme. Tevens vanuit deze zorgvraag biedt woonbegeleiding LOMASS stap voor stap zorg aan op persoonlijke ontwikkelingen, zelfredzaamheid en zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. In deze woonvorm is plaats voor cliënten in de leeftijd vanaf 18 jaar met een IQ van 90 en hoger.

De woonvorm zal gevestigd worden in een eengezinswoning te Nieuwegein in de provincie Utrecht.